Begeleiding van implementatie

Bij het begeleiden van de implementatie moet u twee uitgangspunten goed voor ogen houden.
Allereerst de impact van uw eigen gedrag. U remt het implementatieproces als u zaken slim
probeert te spelen, de steun van de stuurgroep voor het project benadrukt of de risico’s baga telliseert.
Alleen oprechtheid schept het draagvlak dat u nodig heeft.

Ten tweede moet u als projectleider niet bezwijken voor de verleiding om de dingen snel even
zelf te doen. Blijf vasthouden aan het proces van gedeelde verantwoordelijkheid en het uitgangspunt
van procesadvisering: dan leren klanten hoe zij het probleem de volgende keer zelf kunnen
oplossen.