Quinn

Quinn hanteert op basis van twee dimensies (intern/extern en flexibiliteit/beheersing) vier denkmodellen over leiderschap op basis waarvan men vervolgens weer 8 rollen kan onderscheiden.