2.6 Presenteren

Onder presenteren verstaat men het geven van informatie in een (grote) groep. 

Hoe doe ik dat?