7.2 Meewerken

Klinisch leiderschap veronderstelt inhoudelijk meedoen met (andere) vakmensen. Een klinisch leider is daarbij primus inter pares (de eerste onder gelijken). Meewerken is het devies!

Hoe doe ik dat?