4. Individualiteit

Rekening houden met individualiteit betekent dat men met professionals omgaat op een manier die past bij wat hen als persoon beweegt. Doel is het ontwikkelen van talenten en het ondersteunen van de professional bij verdere groei. Dat vraagt om maatwerk oftewel een gedifferentieerde benadering van mensen.

Hoe doe ik dat?

Verder naar Teams aansturen