6.4a

De loopbaan van de professional kenmerkt zich echter in toenemende mate door een veel 
bredere ontwikkeling dan alleen vakmatige competenties. Zoals we in de inleiding van deze 
aflevering al stelden: als professional wordt u vandaag de dag geacht meerdere rollen te kunnen 
spelen in steeds wisselende combinaties en omstandigheden. En elk van deze rollen vereist 
specifieke kennis, kunde en competenties. De essentie van 'professional zijn’ wordt juist gevormd 
door het kunnen hanteren en balanceren met vakkennis, mensenkennis en zelfkennis.
 
De leidinggevende dient deze brede ontwikkeling te stimuleren. Dat vereist een goede relatie 
met elke individuele professional en zicht op zijn of haar wensen, verwachtingen, leermogelijkheden, 
leerstijl en capaciteiten. En dat binnen het plaatje van het hele team en de totale organisatie.