PR-manager

Public relations (PR), oftewel Publieke Relaties is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.
Het voornaamste doel van pr is het bestendigen of scheppen van een goed imago en niet verkoop. PR werkt vooral op basis van imago-onderzoek. De voornaamste gereedschappen van pr zijn beïnvloeding van opinieleiders uit de doelgroep, of direct contact met de doelgroep via eigen media of media van anderen.

Hoe doe ik dat?