3.6 PR-manager

Public relations (PR), oftewel Publieke Relaties is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Centraal staat het bestendigen of scheppen van een goed imago en niet verkoop. PR werkt vooral op basis van imago. De voornaamste gereedschappen zijn beïnvloeding van opinieleiders uit de doelgroep of direct contact met de doelgroep via verschillende media.

Hoe doe ik dat?
 Meer weten? Zie: de rol van PR-manager in de ELO-Organiseren