3.7 Projectleider

Als projectleider is men verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van een volledig project of een deel daarvan, binnen het afgesproken tijdpad en budget. 

Hoe doe ik dat?

 Meer weten? Zie: de rol van Projectleider in de ELO-Organiseren