Master Your Mission

Met behulp van het programma Master your mission; in drie stappen op weg naar leiderschap kunt u zich bekwamen op het gebied van organiseren, management en leiderschap.

Hoe doe ik dat?

Afhankelijk van uw leerwensen en niveau kiest u voor een of meer modules van de opklimmende route: projectleider - leiderschap - leider.

1. De basis; aan de hand van de rollen van projectleider & relatiemanager kunt u hier kennis nemen van de bouwstenen voor leiderschap in het algemeen 

2. Verbindend leiderschap; aan de hand van de rollen van leidinggevende & ondernemer vindt u hier de bouwtekeningen voor organiseren en motiveren

3. Inspirerend leiderschap; aan de hand van de rollen van coach en fascilitator maakt u uw eigen bouwplannen om voor uzelf, maar ook voor anderen leiderschap 'eigen-wijs' vorm te geven.

Daarnaast maakt u gebruik van andere werkvormen om de opgedane kennis om te zetten in competenties, zoals thematisch intercollegiaal overleg.

Doe de OOR-demo (password vereist)