Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van procesmanagement 'volgens de regels van het vak'. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemene, pragmatische aanpak
  2. U gebruikt specifieke werkvormen en/of rollen.