Juridische omgeving

De gemiddelde medisch specialist krijgt tenminste een keer te maken met een klacht van een patiënt, een geschil in het ziekenhuis, een bezoek van de inspectie of iets dergelijks. In die gevallen is het zaak dat men beseft dat vrijwel alles waarmee men te maken krijgt, juridisch is en door juristen is opgesteld. Het is van belang zich daar op voor te bereiden.
 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de wijze waarop contractering in ziekenhuizen plaatsvindt
  2. U bent bekend met registratie en herregistratie
  3. U neemt kennis van de gang van zaken rond klachten en calamiteiten (zie casus tuchtrecht ter illustratie)
  4. U stelt zich op de hoogte van de wijze waarop men met geschillen omgaat
  5. U beseft dat de steun van collega's, ziekenhuis en andere belanghebbenden niet per definitie waardevrij en onvoorwaardelijk is. Ook als sprake is van een plicht van de werkgever (niet de vrij gevestigde maatschap) om te voorzien in adequate rechtsbijstand bij een klacht, is nog niet gezegd dat u kunt kiezen voor een onafhankelijk belangenbehartiger. 

 Meer weten? Raadpleeg de bron!