Casus tuchtrecht

Een gynaecoloog in het ziekenhuis wordt geconfronteerd met een tuchtklacht van de ouders van een baby waarbij na de bevalling hersenschade is geconstateerd, wellicht veroorzaakt door de bevalling. Op dat moment ontstaat er een situatie waarin men (als gynaecoloog in kwestie) op een voorgeschreven wijze dient te handelen.

Hoe doe ik dat?
  1. U bent verplicht de klacht te melden aan uwleidinggevende en de Raad van Bestuur
  2. U ontvangt een brief van het medisch tuchtcollege waarin u een termijn wordt gegeven voor het indienen van een verweerschrift. Onderdeel daarvan is het overleggen van het medisch dossier en een actueel uittreksel van uw registratie in het BIG register
  3. U beseft dat u nu deel uitmaakt van een juridische procedure die van de kant van het tuchtcollege bewaakt en geordend wordt door juristen
  4. U beseft dus ook dat het niet verstandig is zonder 'eigen' jurist te reageren.Een eigen jurist is iemand die enkel en uitsluitend uw belangen behartigd
  5. U creeert hiermee de vereiste professionele distantie die u in staat stelt op juiste wijze verantwoording af te leggen; treed nooit op als uw eigen advocaat! 
  6. U verdiept zich samen met uw advocaat in een aantal veel gestelde vragen.