Veelgestelde vragen

  1. Als ik de juridische procedure win, krijg ik dan geld van de patiënt (bijvoorbeeld voor de kosten van een advocaat)?  
  2. Wie communiceert met het tuchtcollege?
  3. Wat kan de uitkomst zijn van deze tuchtklacht?
  4. Hoe lang duurt een zaak in eerste instantie?
  5. Kom ik in de krant?                                              
Antwoorden:
  1. Neen, het tuchtrecht kent geen proceskostenvergoeding en evenmin een financiële drempel in de vorm van griffierecht
  2. Uw jurist/advocaat
  3. (kennelijk) ongegrond, (kennelijk) niet-ontvankelijk, gegrond zonder oplegging van maatregel of gegrond met een maatregel (waarschuwing, berisping (voorwaardelijke) schorsing, boete en schrapping
  4. Het streven is een doorlooptijd van zes tot negen maanden vanaf het moment van indiening van de klacht, dit wordt echter bij lange na niet altijd gehaald
  5. Er zijn afspraken met de pers over de wijze waarop er gecommuniceerd wordt over een zaak, de zitting en de uitspraak vinden plaats in het openbaar domein en afhankelijk van het ‘sensationele’ karakter van de zaak, kan de pers er wel of geen aandacht aan besteden.