Welkom in de ELO-Klinisch Leiderschap!

Klinisch leiderschap is het beinvloeden van professionals in een medische- of zorgsetting.  

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten, de uitgangspunten, ordening, relatie met persoonlijke levensloop en historie van organiseren als vakgebied. U bestudeert de vakkennis 

B. U maakt zich de specifieke rollen en werkvormen eigen waarmee u klinisch leiderschap vormgeeft. U bestudeert wat u moet kunnen en werkt methodisch

C. U gaat uit van wat u wilt bereiken en bent metacompetent; u vervult de strategische rol van klinisch leider

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

 

Alle onderdelen zijn voor u, maar ook door en vooral met u, op maat  te maken.

 

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com