Inleiding

Een professional was vroeger iemand die zijn ambt openlijk aanvaardde met het uitspreken van de belofte: "Professio!" Daarmee gaf hij aan zich dienstbaar en integer te zullen gedragen. Tegenwoordig is een professional een relatief zelfstandig werkend expert die kwalitatief-hoogwaardige en bij voorkeur eigen oplossingen creeert. Leidinggeven aan professionals vergt daarom, naast de gebruikelijke managementcompetenties, vooral het vermogen om te balanceren tussen vakmanschap en procesbewaking.

Hoe doe ik dat?
U stuurt op afstand en zoekt daarbij maximale toenadering met behoud van distantie, vooral als u te maken krijgt met de vijf dilemma's van LG aan professsionals