Randvoorwaarden

Alvorens een coachingstraject in gang wordt gezet is het van belang na te gaan of aan alle randvoorwaarden wordt voldaan.

Hoe doe ik dat?