Vertouwelijkheid en kosten

Vertrouwelijkheid is een stringente voorwaarde voor de coach; de coachee maakt afspraken met zijn leidinggevende over de wijze van rapporteren over de resultaten van de coaching. De coach rapporteert alleen in aanwezigheid en na toestemming van de coachee, aan de opdrachtgever, over de resultaten van de coaching.

 
Kosten voor individuele coaching door interne coaches bedraagt doorgaans € 100, - . Externe coaches kunnen afwijkende tarieven hanteren (zie ook Coaching in soorten en maten).