Professionals

Een professional is een (relatief) zelfstandig werkend expert, die kwalitatief hoogwaardige oplossingen creëert. De naam professional is ontleend aan het publiekelijk uitspreken van de eed om zich belangeloos en integer in te zetten voor het algemeen belang: "Professio" (Dat beloof ik).