Initiëren

Initiëren is ervoor zorgen dat professionals met elkaar communiceren en overleggen
en elkaar raadplegen over allerlei onderwerpen. Hiertoe dient men alert te zijn
op mogelijkheden voor kruisbestuiving en bereid zijn de rol van koppelaar te vervullen op allerlei terreinen.