Teamvorming (on)gewenst?

Teamwerk heeft een positieve connotatie, maaar is lang niet altijd wenselijk. Steeds meer professionele organisaties werken bijvoorbeeld met open, netwerkachtige structuren. De werkzaamheden wisselen dan soms zó snel en de gewenste samenwerkingspatronen zijn soms zó grillig, dwars door organisaties heen, dat de ‘gesloten’ structuur van teams niet wenselijk is.