Zin en onzin over persoonlijkheid

Het begrip persoonlijkheid, en vooral het in kaart brengen daarvan, is in de psychologie niet onomstreden. Een van de weinige typologieen die empirisch onderbouwd zijn, en waarvoor een door de beroepsvereniging (NIP-COTAN) geaccepteerde test beschikbaar is, is de 'Big Five’: 
1. Extraversie (tegenover introversie)
2. Vriendelijkheid (tegenover vijandigheid).
3. Zorgvuldigheid (tegenover laksheid, gebrek aan motivatie)
4. Emotionele stabiliteit (tegenover neuroticisme)
5. Openheid voor Ervaringen/Intellect/Creativiteit

 Hoe doe ik dat?