Leerstijl en coachrol

Onder leerstijl verstaat men de wijze waarop mensen zich bij voorkeur kennis of inzichten en het makkelijkst eigen maken. Hoewel niet empirisch bewezen, kan het handig zijn om, hetzij symetrisch, hetzij complementair, hiermee rekening te houden. 

Hoe doe ik dat?
Kolb onderscheidt vier leerstijlen, die ieder een andere coachingsvorm vragen, en wel:

Dat wordt duidelijk in de volgende rolindeling van adviesgoeroe David Maister. Hij onderscheidt
vier typen professionele dienstverleners: de Apotheker, Verpleegster, Neurochirurg en de
Psychotherapeut.


De Apotheker levert vanuit zijn expertise standaardoplossingen vanaf de zijlijn.

De Verpleegster levert eveneens een standaardoplossing, maar geeft tegelijkertijd begeleiding
bij het proces.

De Neurochirurg levert hoogstaand maatwerk, maar doet dit vanuit zijn rol als afstandelijke
specialist.

Tot slot de rol van de psychotherapeut. Hij combineert maatwerk met intensieve begeleiding:
hij onderhoudt een nauw contact met zijn cliënt, houdt de cliënt een spiegel voor en helpt
hem inzicht te krijgen in het achterliggende probleem en de oplossingen. De inhoud is
minder van belang, het gaat om het proces.
De Psychotherapeut komt het meest overeen met de rol van de coach. Edgar Schein, auteur van het
boek ‘Procesadvisering’, komt tot een soortgelijke adviesrol: de partner. De cliënt blijft eigenaar
van het probleem en dit is één van de centrale uitgangspunten van coaching. Klant en adviseur
gaan samen op zoek naar sterke en zwakke punten en de achterliggende oorzaak van het probleem.
De begeleiding is erop gericht om de klant zelf achter de oplossing voor het probleem te
laten komen. Zelfwerkzaamheid geeft immers een meer structureel resultaat dan wanneer u de
klant als professional voortdurend aan de hand neemt.

De klant of zijn organisatie moet daar echter wel aan toe zijn. Ook cliënten kenmerken zich door
de verschillende Maturity-niveaus. Uw begeleiding als professional is afgestemd op die niveaus en
ademt mee met het ontwikkelingsproces van de klant. De Nederlandse organisatieadviseurs Ernst
Drukker en Frans Verhaaren schetsen die ontwikkelingsgang als volgt: eerst levert u inhoudelijke
expertise, vervolgens ontwikkelt u probleemoplossende procedures, daarna gaat u een stap verder
en faciliteert u nieuwe gedragspatronen in de organisatie en tot slot richt u zich op de cliënt of
klantorganisatie zelf. Uw rol als professional schuift dus steeds verder op: van expert, naar
adviseur, facilitator en tot slot… naar die van coach.