Positie als RM

In hoeverre RM een strategische wijze is van acquisitie, hangt af van een aantal complexe factoren. Het is zaak om binnen dat geheel een juiste balans te vinden van kosten en baten.

Hoe doe ik dat?