Zicht krijgen op de persoon

Hoe doe je dat? Een veelgebruikt hulpmiddel bij dit ‘inschatten’ is het zogenaamde
kwadrant van gedragsstijlen. Op de ene as staat extravert versus introvert en op de andere as
confronterend versus harmonieus. De combinatie levert vier typeringen op: de ondernemer, de
supporter, de denker en de manager. Elk type heeft zo zijn eigenschappen en eigen manier van
communiceren. En eigen motieven om opdrachten te verstrekken.

Voor de confronterende en extraverte gesprekspartner kan bijvoorbeeld prestige doorslaggevend
zijn, terwijl zijn harmonieuze en introverte tegenhanger het nut voor zijn afdeling voorop stelt.
Op www.vergouwenoverduin.nl kunt u overigens een korte test doen om uw eigen typering te
bepalen.