Gelijkwaardigheid

Inleiding

Leiders en managers beseffen dat medewerkers van een organisatie of gemeenschap hun
stem willen doen gelden en vanuit een gevoel van ‘eigenaarschap’ hun bijdrage aan veranderingen
kunnen en willen leveren. Dat vraagt om werken met en vanuit de ideeën van de betrokkenen en
om communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Vandaar het concept van de interactieve benadering.
Het is een eigentijdse manier om begrip voor verandering te kweken en om problemen
op te lossen. Om te komen tot een analyse van de bestaande situatie, in relatie tot verleden en
mogelijke toekomst. Om te komen tot besluiten die worden gedragen. En om een daadwerkelijke
route naar een gewenste situatie of oplossing uit te stippelen en uit te voeren.

Deze vorm van betrokkenheid via de interactieve benadering maakt energie los en creëert synergie die leidt tot innovatie en creatieve oplossingen. Dat kan processen versnellen en zeker ook meer
draagvlak geven. De interactieve benadering kunnen we verder duiden en ontleden door vier
elementen te onderscheiden: de inhoud, ofwel het wat, het proces dus het hoe, de deelnemers
en tot slot de facilitator zelf.

 

Hoe doe ik dat?

Het zal meteen duidelijk zijn: de facilitator is verantwoordelijk voor het proces, de deelnemers
voor de inhoud. Dit heldere onderscheid maakt direct duidelijk waarom veel traditionele bijeenkomsten
– zowel vergaderingen, overleggen als workshops - vaak lopen zoals ze lopen. De voorzitter
of leider is namelijk verantwoordelijk voor zowel het proces als de inhoud en dat is niet
zelden een erg lastige en soms onmogelijke taak.

Om een bijeenkomst vruchtbaar te maken, geldt voor de deelnemers niet alleen dat ze inhoudelijke
verantwoordelijkheid hebben. Ook moeten ze achter de doelstelling staan, belang hebben bij het
thema, gaan voor een win-win resultaat, behandeld worden als gelijken en ook moeten allen een
duidelijke inbreng hebben.

We zullen nu even kort ingaan op de specifieke rol van de facilitator binnen dit interactieve concept.