P2. Verbindend leider

Leiderschap is het beinvloeden van gedrag van een groep mensen, in dit kader professionals, gericht op het realiseren van bepaalde doelen. Leiderschap kan men zien als een vorm van probleemoplossen, waarbij diverse vormen van verbinden centraal staan.  

Hoe doe ik dat?