Projectmedewerkers

Een onmisbare rol in het team wordt gespeeld door de projectmedewerkers. Zij doen immers
het werk! Bovendien brengen ze specifieke deskundigheid in en kunnen ze draagvlak creëren in de
organisatie. Ook de medewerkers moeten op hun beurt volledig open zijn naar hun projectleiders
en tegenvallers direct melden.

De projectmedewerkers moeten voldoende worden vrijgemaakt om zich aan het project te kunnen
wijden. Chronisch tijdgebrek leidt tot te lange doorlooptijden, het op de lange baan schuiven
van de afronding en energieverlies bij het team. Wees aan de andere kant steeds bedacht op de
be kende Wet van Parkinson: projectmedewerkers maken de aan hen toegewezen tijd altijd op,
hoe ruim bemeten die ook is.