Balanceren

Een goede projectleider is een soort evenwichtskunstenaar: hij moet goed kunnen balanceren tussen materiekennis en managen enerzijds en tussen methode en mens anderzijds. Want het bereiken van resultaat vraagt zowel om planmatigheid als om een
goede aansturing van het team.

zie ook: Het innerlijk kompas