2. Alg. vaardigheden

Basale of algemene managementvaardigheden zijn de vaardigheden waarmee leidinggevenden of managers anderen in staat stellen hun werk te doen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U komt op een goede wijze tot juiste beslissingen (incl. brainstormen)
  2. U counselt
  3. U geeft en ontvangt feedback
  4. U motiveert
  5. U overlegt (incl. conflict hanteren)
  6. U presenteert
  7. U werkt in teamverband
  8. U vergadert
  9. U doet aan zelfmanagement.