1. Algemene aanpak

Vanuit pragmatisch oogpunt hanteert men een vrij uniforme, gefaseerde aanpak van problemen of vraagstukken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis met de probleemhouder en orienteert zich in brede zin op het probleem (anamnese of intake)
  2. U maakt een eerste analyse van het probleem en een mogelijke oplossing (diagnostiek)
  3. U brengt eventuele andere opties in kaart en komt tot uw keuze voor dit probleem (differentiaal diagnose)
  4. U brengt uw oplossing ten uitvoer (interventie)
  5. U evalueert uw aanpak. 

Meer weten? Zie de ELO-Denkhulp