Postmoderne fundamenten

Een van de meest wezenlijke kenmerken van het postmodernisme is dat alles contextueel bepaald is en dat er dus niets meer vanzelfsprekend. Maar wat is dan nog het fundament waarop dat postmoderne denken zelf berust, het Archimedisch steunpunt? De oplossing voor dit probleem is bepaald niet eenvoudig, maar is vooral gebaseerd op onderlinge verhoudingen, de mens als evolutionair, hypersociaal beestje. Die gedachte is niet geheel nieuw, maar vraagt onder invloed van recente inzichten wel om nieuwe, eigen positiebepaling.
 
Hoe doe ik dat?