3.5 Ondernemer

Ondernemen is zelf verantwoording dragen voor het werk, de werkwijze en de behaalde resultaten. Doorgaans gebeurt dit in een eigen bedrijf, maar men kan ook denken aan intern ondernemen of intrapreneurschap

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie: de rol van Ondernemer in de  ELO-Organiseren