3.8 Relatiemanager

Relatiemanagement is het onderhouden van duurzame contacten, bij voorkeur met strategische klanten. Goede relaties bepalen immers het imago en de positie van een organisatie in het veld. Relaties zorgen voor uitdagend werk en bieden de gelegenheid om kennis en ervaring op te bouwen. Relaties behoren bovendien tot de motivatoren die werk zinvol en plezierig kunnen maken. In het kader van een duurzame bedrijfsvoering (omzet, continuïteit en groei) is het van belang hier expliciet aandacht aan te besteden.

Hoe doe ik dat?

 Meer weten? Zie: de rol van Relatiemanager in de  ELO-Organiseren