P4. Medisch Management op Maat

Medisch management is maatwerk en vraagt dus ook maatwerk in educatieve zin. 

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van het programma van de tweedaagse cursus 2014
  2. U bekijkt de handouts van de presentaties
  3. U bekijkt de presentaties op video
  4. U verdiept zich in diverse rollen die voor u van belang zijn
  5. U bekijkt de modules P1, 2 en 3 voor de nodige achtergrondkennis.